آرشیو مطالب در دسته بندی ‘الکترود آما’

آما الکترود, نماینده فروش شرکت آما

آما الکترود – نماینده فروش شرکت آما
شرکت آما اولین تولیدکننده الکترود و مواد مصرفی جوش و برش در ایران است.
شرکت آما در حال حاضر اقلام زیر را تولید می‌کند:
الکترود جوشکاری
سیم جوش تیگ
سیم جوش میگ و مگ
پودر جوشکاری
سیم جوش زیرپودری
سیم جوش توپودری
صفحه سنگ ساب و برش
محصولات شرکت آما
الکترود آما

الکترود آما

نام توضیحات مجموعه تولید کننده
AMA 23AK E 6013

الکترودهای روتیلی

الکترودهای روتیلی آما AMA
AMA 1008A E 7014

الکترودهای روتیلی

الکترودهای روتیلی آما AMA
AMA 1303C E 6019

الکترودهای روتیلی

الکترودهای روتیلی آما AMA
AMA 1531 E 6013

الکترودهای روتیلی

الکترودهای روتیلی آما AMA
AMA 2000 E 6013

الکترودهای روتیلی

الکترودهای روتیلی آما AMA
AMA 2000A E 6013

الکترودهای روتیلی

الکترودهای روتیلی آما AMA
AMA MK14 E 6013

الکترودهای روتیلی

الکترودهای روتیلی آما AMA
AMA PL E 6013

الکترودهای روتیلی

الکترودهای روتیلی آما AMA
AMA 1007F E 7016 – H8

الکترودهای روتیلی

الکترودهای قلیایی آما AMA
AMA 1177F E 7018 –1–H4

الکترودهای روتیلی

الکترودهای قلیایی آما AMA
AMA 1184F E 7016–1–H8 الکترودهای قلیایی آما AMA
AMA 1230F E 7018–H8

الکترودهای روتیلی

الکترودهای قلیایی آما AMA
AMA 1235F E 7018–H4

الکترودهای روتیلی

الکترودهای قلیایی آما AMA
AMA 1239F E 7018–H8 الکترودهای قلیایی آما AMA
AMA 1280M E 7018–H8

الکترودهای روتیلی

الکترودهای قلیایی آما AMA
AMA 1118K E 7024

الکترود با جایگزینی بالا

الکترودهای با جایگزینی زیاد آما AMA
AMA 1617K E 7028–HB الکترودهای با جایگزینی زیاد آما AMA
AMA 1047P E 6010

الکترود سلولزی

الکترودهای سلولزی آما AMA
AMA 1048P E 7010-G الکترودهای سلولزی آما AMA
AMA 1049P E 8010-G الکترودهای سلولزی آما AMA
AMA 1042NP E 7010–A1 الکترودهای سلولزی آما AMA
AMA 1048P1 E 7010–P1

الکترود سلولزی مخصوص لوله‌های نفت و گاز

الکترودهای سلولزی مخصوص لوله‌های نفت وگاز آما AMA
AMA 1049P1 E 8010–P1 الکترودهای سلولزی مخصوص لوله‌های نفت وگاز آما AMA
AMA 1071R E 410-15~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1072D E 410Ni Mo-15~

الکترود قلیایی برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن

الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1312J (.E 310–15 (mod~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1337JA E 308 L–15 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1338JB E 316 L–15~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1339JA E 309 L–15 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1340JA E 347–15 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1367MR الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1460JA E 308 L–16 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1460JB E 308 L–16 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1461JA E 347–16 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1461JB E 318 –16 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1464CB E 309 Cb–16 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1464JA E 309 L–16 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1464JB E 309 MoL–16 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1465J E 312–16 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1468J E 312–16~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1474JB7 E 309 L–17~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1474Mo E 309 MoL–17~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1507JA E 310–16 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1508JC E 308 L–17~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1509JC E 316 L–17~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1510JC6 E 347–17~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1511JC6 E 318–17~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1560JA E 308 H–1 6 الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1803J (E 307–15 (mod ~ الکترودهای مخصوص فولادهای زنگ نزن آما AMA
AMA 1604G E NiCrFe–3~

الکترودهای مخصوص آلیاژهای نیکل

الکترودهای مخصوص آلیاژهای نیکل آما AMA
AMA 1609G E NiCrFe–2~ الکترودهای مخصوص آلیاژهای نیکل آما AMA
AMA 1611G E NiCrMo–3~ الکترودهای مخصوص آلیاژهای نیکل آما AMA
AMA 1615G ENiCrMo–6 الکترودهای مخصوص آلیاژهای نیکل آما AMA
AMA 1709G ENiCu–7 الکترودهای مخصوص آلیاژهای نیکل آما AMA
AMA 1087R3 E 505-15–H8

الکترودهای فولادهای مقاوم به خزش

الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
AMA 1181NC E 7016–A1–H8 الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
AMA 1245N E 9018–B3–H8 الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
AMA 1261N E 7018–A1–H8 الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
AMA 1263N E 8018–B2–H8 الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
AMA 1264N E 8018–B3L الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
AMA 1366N2 E 502–15–H8 الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
AMA 1379–4VN E 8018–G–H8 الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
AMA 1410N E 80 16–B2–H8 الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
AMA 1419N E 80 18–B2L–H8 الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
AMA 1426N E 90 18– B3L–H8 الکترودهای مخصوص فولادهای مقاوم به خزش آما AMA
AMA 1024N E 12018–G–H4

الکترودهای فولادهای ساختمانی دانه ریز

الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1188N E 8018–G–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1282N E 8018–G–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1284N E 8018–G–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1285N E 9018–D1–H4 E 9018–G–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1286N E 9018–D1–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1292N E 10018–G–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1301N E 7018–G الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1385NC E 9018–G–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1398N E 7018–G–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1414N E 7018–C2L–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1415N E 9016–G–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1416N E 8018–W الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1417N E 8018–G الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1418N E 8018–C2–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1420N E 8018–C1–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1422N E 8018–C3–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1424N E 7018–C3L–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1428NC E 9018 M-H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1432N E 11018–M–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1433NA E 12018 M–H4 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1437B E 7016–G–H8 الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1012G EST

الکترودهای مخصوص چدن

الکترودهای مخصوص فولادهای ساختمانی دانه ریز آما AMA
AMA 1094Ni E Ni-Cl الکترودهای مخصوص چدن آما AMA
AMA 1094Mo E NiCu-B الکترودهای مخصوص چدن آما AMA
AMA 1094NiFe E NiFe-Cl الکترودهای مخصوص چدن آما AMA
AMA 1105V E Fe 6

الکترودهای روکشی سخت

الکترودهای روکشی سخت آما AMA
AMA 1600V الکترودهای روکشی سخت آما AMA
AMA 1602V الکترودهای روکشی سخت آما AMA
AMA 1621V3 الکترودهای روکشی سخت آما AMA
AMA 1622V الکترودهای روکشی سخت آما AMA
AMA 1623V الکترودهای روکشی سخت آما AMA
AMA 1639V الکترودهای روکشی سخت آما AMA
AMA 1760V الکترودهای روکشی سخت آما AMA
AMA 1075SP E–4043

الکترودهای آلومینیوم و برنز

الکترودهای مخصوص آلومینیوم و برنز آما AMA
AMA 1075A E 1100 الکترودهای مخصوص آلومینیوم و برنز آما AMA
AMA 1328G E Cu Sn-C الکترودهای مخصوص آلومینیوم و برنز آما AMA

 

 .